herbalpets.pl – ziołowe karmy i suplementy dla zwierząt

Ziołowe produkty dla zwierząt domowych

Bardzo ważną rolę w diecie żyjących na wolności królików, gryzoni i ptaków odgrywają różnego rodzaju rośliny. W naturalnych warunkach zwierzęta żywią się głównie owocami, nasionami, liśćmi
i korzeniami roślin, liśćmi drzew i krzewów oraz ich korą.